Stallingvoorwaarden
4. Aansprakelijkheid / Verzekering

  1. Aansprakelijkheid / Verzekering
De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te
verzekeren.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid
van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te
worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
v.o.f. ’t Witte Veane is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een
object indien dit te wijten is aan grove schuld van v.o.f. t’Witte Veane of personen in
dienst van v.o.f. t’Witte Veane , of door hem aangenomen voor het uitvoeren van
werkzaamheden.
Caravan stalling T’Witte Veane
Driehonderdmeterweg 12c
7121 KK Aalten
tel: 0543-471212
e-mail adres: info@witteveane.nl
website: www.witteveane.nl

't Witte Veane

Welkom
op de website van
't Witte Veane
Verder

Download in PDF formaat.