Stallingvoorwaarden
3. Geboden / Verboden

  1. Geboden, Verboden
Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het
parkeerterrein. V.o.f. t’Witte Veane zorgt voor het stallen. Bij onze afwezigheid mag
u ten allen tijde een dissel slot plaatsen. V.o.f. t’Witte Veane houdt rekening met de
eventuele stabilisatorkoppeling.
Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste 24 uur van
tevoren te melden aan v.o.f. ’t Witte Veane. Met vermelding van uw
naam, ook bij het krijgen van een antwoordapparaat kunt u uw naam inspreken en de
datum wanneer u uw caravan op wilt halen.
Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van v.o.f. t’Witte Veane het object
in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de
stallingsruimte.
Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen
vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het
object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks
van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn
op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan,
aanhangwagen te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
Het is de huurder verboden zich in de stallingsruimte te bevinden.
De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij
genoodzaakt deze buiten te stallen.
Caravan stalling T’Witte Veane
Driehonderdmeterweg 12c
7121 KK Aalten
tel: 0543-471212
e-mail adres: info@witteveane.nl
website: www.witteveane.nl

't Witte Veane

Welkom
op de website van
't Witte Veane
Verder

Download in PDF formaat.