Stallingvoorwaarden
Toepasselijkheid

  1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij v.o.f. t’Witte
Veane als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object (zijn de caravan, aanhangwagen) bij v.o.f.
t’Witte Veane gestald heeft .
Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingsovereenkomst tussen v.o.f. t’Witte Veane en huurder komt tot stand bij
het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft
verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en
waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de
stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen
stallingsperiode.
Caravan stalling T’Witte Veane
Driehonderdmeterweg 12c
7121 KK Aalten
tel: 0543-471212
e-mail adres: info@witteveane.nl
website: www.witteveane.nl

't Witte Veane

Welkom
op de website van
't Witte Veane
Verder

Download in PDF formaat.